top of page
  • Anonymous

DASLOGIS: een 'data space' voor de logistiek

DLDS ondersteunt het delen van drie belangrijke soorten logistieke gegevensuitwisseling: transactiegegevens voor operationele optimalisatie, (big) data voor gegevensanalyse en supply chain-gegevens voor real-time inzicht.


DLDS baseert zich op de generieke en internationaal gestandaardiseerde IDS-referentiearchitectuur zoals ontwikkeld door de International Data Spaces Association (IDSA). De betrokken organisaties - waaronder de Stichting iSHARE - toetsen de technische haalbaarheid en bedrijfswaarde van een DLDS voor de Nederlandse logistieke sector aan de hand van logistieke use cases. Het project wordt gesponsord door de Nederlandse Topsector Knowledge Institute for Advanced Logistics (TKI DINALOG).


Partners

De volgende organisaties zijn betrokken bij DASLOGIS-project:


TNO, BIC (Brainport Industries Campus), Universiteit Twente (UT), iSHARE Foundation, Emons Group, Dexes, Stichting ICTU, Transfiders, Rojo Consultancy, Koninklijke KPN, IJssel Technologies, Marlin Supply Chain connections, Visma Connect, 4PL Intermodal GmbH3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page